Rzeczoznawca majątkowy Roman Góra

BIEGŁY URZĘDU GMINY DARŁOWO, URZĘDU MIASTA DARŁOWO, STAROSTWO KOSZALIŃSKIE

 

Wyceniamy

Nieruchomości gruntowe niezabudowane, Nieruchomości lokalowe, Nieruchomości gruntowe zabudowane, Nieruchomości komercyjne, inne.

 

Swoją pracę wykonujemy z pełnym zaangażowaniem i pasją

 

Miej zaufanie do naszej wiedzy i doświadczenia zawodowego

 

Wycenimy Twoje mienie nadmorskie

 
1
1

Rodzaje umów pośrednictwa dla sprzedających

Umowa sprzedaży z klauzulą wyłączności.
Umowa współpracy z klauzulą wyłączności , wynagrodzenie dla pośrednika płaci Sprzedający (bezpośrednia).

Ad. 1

Zamawiający w czasie trwania umowy nie może zawrzeć innej umowy pośrednictwa w nabyciu praw do nieruchomości, a wszelkie czynności zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży (kupna lub najmu) nieruchomości zobowiązuje się wykonać za wiedzą lub przy udziale pośrednika, bez względu na sposób nawiązania kontaktu z zainteresowaną osobą.

Zamawiającemu przysługuje prawo poszukiwania nieruchomości we własnym zakresie, jednakże strony będą traktowały pozyskane w ten sposób oferty jako złożone Pośrednikowi.

Ta forma sprzedaży charakteryzuje się znacznie wyższym komfortem pracy dla Sprzedającego oraz współpracującego z nim biura nieruchomości. Sprzedający ma ścisły kontakt z pośrednikiem tylko jednego biura.

Zakres czynności pośrednika jest znacznie szerszy niż w umowie typu otwartego. Pośrednik może zaangażować znacznie większe środki finansowe mając gwarancję otrzymania wynagrodzenia.

Ad. 2

System ten daje podwyższoną efektywność sprzedaży. Kupujący zainteresowany ofertą w tym systemie nie musi nawiązywać formalnej współpracy z biurem nieruchomości. Umowa ta przewiduje zakup nieruchomości bezpośrednio od sprzedającego bez kosztów należnych pośrednikowi. System ten umożliwia nawiązanie kontaktu ze znacznie większą ilością kupujących.

Zakres czynności pośrednika jest podobny jak w umowie z klauzulą wyłączności. Może być dodatkowo uzupełniony o inne rozwiązania:

Organizowania „Drzwi otwartych” tj. wyznaczenie czasu, w którym nieruchomość mogą odwiedzać wszystkie zainteresowane osoby bez konieczności nawiązania formalnej pracy z biurem nieruchomości.
Drugie istotne rozwiązanie to wynagrodzenie płacone przez nasze biuro dla każdego innego biura nieruchomości, które skutecznie pomoże w sprzedaży naszej oferty.